Waarop kunt u auteursrecht hebben?

De term auteursrecht schept soms wat verwarring, omdat het impliceert dat het alleen gaat om de bescherming van auteurs, ofwel schrijvers van teksten. Het auteursrecht heeft echter een veel breder toepassingsgebied. De wet bepaalt namelijk dat het auteursrecht van toepassing is op alle werken die vallen binnen de letterkunde, wetenschap en kunst. Dat betekent dat het om een zeer breed en gevarieerd gebied gaat, waar zeer uiteenlopende soorten werk onder vallen. Waar kunt u dan aan denken?

Niet alleen geschreven teksten zijn dus auteursrechtelijk beschermd. U kunt bijvoorbeeld ook denken aan alle werken of producties op kunstzinnig gebied, zoals een theaterstuk, foto’s, schilderijen, sieraden, een film- of toneelproductie, alle uitingen van beeldende kunst of muziek, maar ook aan de ontwerpen van een architect. Onder wetenschappelijke werken vallen bijvoorbeeld redevoeringen, verslagen, bouwtekeningen, voordrachten of landkaarten. Ook multimedia kan auteursrechtelijk beschermd zijn. Denk bijvoorbeeld aan apps, games, software en websites. En wat te denken van bankbiljetten, stripverhalen of brieven? Het auteursrecht is dus van toepassing op een zeer breed scala aan werken.

Voorwaarden voor auteursrecht

Hoewel een werk automatisch beschermd wordt door het auteursrecht, moet het wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Om in aanmerking te komen voor bescherming door het auteursrecht moet een werk ten eerste oorspronkelijk zijn. Dat wil zeggen dat het een eigen, persoonlijk karakter heeft dat duidelijk het stempel van de maker draagt. Er moet dus enige creativiteit uit het werk spreken, wat in de praktijk betekent dat een willekeurige andere persoon niet precies hetzelfde zou kunnen hebben gemaakt. Dat is natuurlijk al snel het geval, maar hoe meer creatieve keuzes u heeft gemaakt, hoe origineler het werk is en hoe meer u dus voldoet aan de voorwaarde dat het werk oorspronkelijk moet zijn.

Ten tweede moet uw werk tastbaar zijn. Dat betekent dat het niet alleen als een idee in uw hoofd mag zitten, maar dat het kan worden gelezen of, in het geval van muziek of beeldende kunst, kan worden gehoord of gezien. Daarvoor hoeft uw werk niet openbaar te zijn, zolang het maar tastbaar is. Dat kan dus ook een kladpapiertje op uw bureau zijn.

Ten derde mag het oorspronkelijke karakter van uw werk niet berusten op een noodzakelijk technisch effect. Het blad van een zaag is bijvoorbeeld niet beschermd door het auteursrecht, maar dat kan wel gelden voor het handvat. Het is verder niet van belang met welk doel u het werk heeft gemaakt of welke waarde het vertegenwoordigt. Zolang uw werk aan de voorwaarden voldoet en kan worden beschouwd als een werk op één van de gebieden van kunst, wetenschap of letterkunde, dan rust er automatisch auteursrecht op.

Wilt u meer weten of bent u benieuwd of een creatie van uw hand onder het auteursrecht valt? Neem dan contact op met onze juristen en advocaten. Wij geven u graag meer informatie.