Volgrecht

Voor kunstenaars is bij het auteursrecht nog een aparte regeling opgenomen die het mogelijk maakt om een deel van de verkoopprijs op te eisen wanneer een kunstwerk wordt doorverkocht. Dit is vastgelegd in het volgrecht. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om aan hetzelfde kunstwerk meerdere keren te verdienen, net zoals bijvoorbeeld schrijvers telkens opnieuw royalty’s verdienen wanneer er een exemplaar van hun boek wordt verkocht. De kunstenaar kan immers zelf maar één keer zijn kunstwerk verkopen, maar de volgende eigenaar kan het kunstwerk wel doorverkopen, mogelijk met flinke winst als de kunstenaar in de tussentijd bijvoorbeeld bij het grote publiek is doorgebroken. Dankzij het volgrecht kan de kunstenaar in bepaalde gevallen aanspraak maken op een deel van de winst als zijn werk door wordt verkocht. Aan dit volgrecht kleven uiteraard wel een aantal voorwaarden.

Alleen kunsthandelaren

Het volgrecht is alleen van toepassing wanneer uw werk wordt verkocht door een professionele verkoper, ofwel een handelaar, voor een minimaal bedrag van €3.000. Deze handelaar, bijvoorbeeld een galeriehouder of een veilinghuis, kan de vergoeding die hij volgens het volgrecht moet betalen, doorberekenen in de prijs waarvoor hij het kunstwerk verkoopt. Ook als een professionele handelaar als tussenpersoon optreedt bij de verkoop, is het volgrecht van kracht.

U heeft echter geen recht op een vergoeding wanneer uw werk door een particulier wordt verkocht, of als het geschonken wordt aan bijvoorbeeld een museum of door een particulier aan een museum wordt verkocht, mits dat museum geen winstoogmerk heeft. Ook op verhuur of uitleen van uw kunstwerk is het volgrecht niet van toepassing.

Het volgrecht blijft net als het auteursrecht tot 70 jaar na uw overlijden van kracht en gaat dus na uw overlijden over op uw erfgenamen. Zij kunnen daardoor ook aanspraak maken op een vergoeding wanneer uw kunstwerk na uw overlijden door een kunsthandelaar wordt doorverkocht.

Het originele werk

Het volgrecht is alleen geldig bij de doorverkoop van uw originele kunstwerk. Het heeft dus geen betrekking op replica’s. Ook op de eerste verkoop van het kunstwerk, dus de verkoop door de kunstenaar zelf, is nooit een volgrechtvergoeding van toepassing. Wanneer u uw kunstwerk heeft verkocht en het wordt door deze persoon binnen 3 jaar weer doorverkocht voor een bedrag onder de €10.000, dan is het volgrecht eveneens niet geldig.

Als de doorverkoop u volgens het volgrecht wel recht geeft op een vergoeding, dan hangt de hoogte daarvan af van de verkoopprijs. Het exacte bedrag waarop u recht heeft wordt bepaald als percentage van de verkoopprijs en bedraagt maximaal €12.500. Hoe hoger de verkoopprijs waartegen uw kunstwerk wordt doorverkocht, hoe lager het percentage zal zijn waarmee uw vergoeding wordt berekend.

Meldingsplicht

Wanneer een kunsthandelaar uw werk heeft doorverkocht, is hij wettelijk verplicht om de verkoop aan u te melden. Daarbij moet hij informatie vrijgeven over de verkoopprijs en de datum waarop het werk is verkocht. Op basis hiervan kan de vergoeding volgens het volgrecht vervolgens worden berekend.

Bent u beeldend kunstenaar en is uw werk doorverkocht zonder dat u daarvoor een vergoeding heeft ontvangen? Wilt u weten of het volgrecht op de verkoop van uw werk van toepassing is? Onze juristen en advocaten staan graag voor u klaar met deskundig advies. Neem voor meer informatie over onze dienstverlening vrijblijvend contact met ons op.