Teksten

Stel dat u op internet naar informatie aan het zoeken bent en plots op een website een tekst ziet staan die u wel heel bekend voorkomt. U kijkt nog eens goed en komt, wellicht enigszins verbijsterd, tot de conclusie dat iemand uw tekst heeft gebruikt en daar een andere naam onder heeft gezet. Dat mag natuurlijk niet zomaar. Uw teksten vallen namelijk onder de bescherming van het auteursrecht. Dat betekent onder andere dat niemand zonder uw toestemming uw werk openbaar mag maken of mag verveelvoudigen. Wanneer uw teksten klakkeloos zijn gekopieerd, kunt u daar dan ook bezwaar tegen maken. Maar hoe zit dit nu precies en wat kunt u ertegen doen?

Uw teksten worden gekopieerd

Om uw teksten te mogen verveelvoudigen is uw toestemming nodig. Dit geldt niet wanneer iemand voor thuisgebruik een enkel kopietje maakt, maar wel wanneer een bedrijf bijvoorbeeld uw tekst in een brochure wil gebruiken die in grote oplage wordt gedrukt en wordt verspreid. Daarbij wordt bovendien niet alleen uw recht om te verveelvoudigen geschonden, maar ook uw recht om uw werk openbaar te maken. U bent als auteursrechthebbende namelijk de enige die mag beslissen waar, hoe en wanneer uw werk wordt gepubliceerd. Als u dus uw teksten in papiervorm heeft gepubliceerd, bijvoorbeeld in een boek of een tijdschrift, dan mag een ander die niet zonder uw toestemming digitaliseren en op internet zetten, en het mag eveneens niet zomaar worden gekopieerd en verspreid. Kortom, u heeft het recht om te bepalen waar uw werk te lezen is. Als dit recht geschonden wordt, mag u daar dan ook tegen optreden.

Overgedragen rechten

Wanneer u uw auteursrecht heeft overgedragen, ligt dit natuurlijk anders. Hierbij is het van belang welke rechten u precies heeft overgedragen, want u kunt ook afstand doen van alleen een deel van de rechten. Heeft u bijvoorbeeld het recht om uw werk openbaar te maken aan uw uitgever overgedragen? Dan mag uw uitgever bepalen hoe het werk gepubliceerd wordt. Hij mag uw teksten dus in boekvorm drukken, maar mag ook een e-book publiceren. Wanneer u echter uw uitgever alleen toestemming heeft gegeven om uw verhaal als boek uit te geven, dan is er eerder sprake van een licentie. Dat wil zeggen dat u de uitgever toestemming heeft gegeven voor een specifiek gebruik van uw werk, maar dat de rechten verder bij u blijven liggen. De uitgever mag dan niet zomaar uw boek ook digitaliseren en als e-book publiceren, tenzij dat natuurlijk onderdeel was van de afgegeven licentie.

Kopie of citaat

In de wet is geregeld dat het is toegestaan om te citeren uit andermans werk. Een citaat is een stuk tekst dat exact gekopieerd wordt en wordt ingevoegd in een tekst van een ander. Maar wanneer heeft u te maken met een wettelijk toegestaan citaat en wanneer is er sprake van gekopieerd werk dat inbreuk maakt op uw auteursrecht? Om dat te beoordelen gelden een aantal voorwaarden waaraan een citaat moet voldoen. Zo mag een citaat slechts een klein gedeelte van het geheel uitmaken en moet het een bijdrage leveren aan de tekst. Een groot stuk tekst kopiëren en daar slechts een paar woorden bij schrijven, is dus geen citaat. Maar twee regels tekst overnemen in een lang artikel is dat wel, mits die regels een waardevolle toevoeging vormen voor het artikel. Daarnaast moet een citaat altijd vergezeld gaan van een bronvermelding en de naam van de auteur. Is uw tekst zonder begeleidend schrijven en zonder vermelding van uw naam gepubliceerd? Dan heeft u zeer waarschijnlijk te maken met een inbreuk op uw auteursrecht.

Bezwaar maken

U heeft op grond van het auteursrecht de mogelijkheid om u te verzetten tegen onrechtmatig gebruik van uw teksten. De eerste stap is doorgaans het sturen van een aangetekende brief waarin u verzoekt om de teksten te verwijderen. Wanneer u schade heeft geleden door het gebruik kunt u daarnaast een schadevergoeding eisen. Als de tegenpartij niet welwillend op uw verzoek reageert, dan kunt u juridische vervolgstappen nemen, zoals een kort geding of, in het uiterste geval, een bodemprocedure bij de rechter. Wij raden sterk aan om daarbij gebruik te maken van een jurist of advocaat die gespecialiseerd is in auteursrecht. Juridische procedures zijn namelijk onderhevig aan complexe en voortdurend veranderende regelgeving en zijn daarnaast vaak langdurig en kostbaar. Onze juristen en advocaten zijn u graag van dienst om uw zaak te begeleiden en u advies te geven over de juridische stappen die u kunt nemen. Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.