Optreden tegen inbreuk

Het auteursrecht is bedoeld om de maker van een oorspronkelijk werk te beschermen tegen onrechtmatig gebruik ervan door anderen. Zolang u uw rechten niet heeft overgedragen bent u dus de enige die mag bepalen over het openbaar maken van uw werk en over het verveelvoudigen ervan. Groot is dan ook uw verbazing als u uw foto plots op een website ziet staan of wanneer u uw tekst in een brochure tegenkomt, terwijl u daar geen toestemming voor had gegeven. Wanneer anderen met uw werk aan de haal gaan zonder uw toestemming, dan maken zij daarmee inbreuk op uw rechten. Op grond van het auteursrecht heeft u de mogelijkheid om hiertegen op te treden. Welke stappen kunt u nemen?

Ernst en kosten

Wanneer er inbreuk is gemaakt op uw auteursrecht, dan kunt u overwegen om juridische acties te ondernemen, zoals een gerechtelijke procedure. Dit is echter een complex en tijdrovend proces waar bovendien vaak een fors prijskaartje aan hangt. Het hangt dan ook van de ernst van de situatie af of het raadzaam is om deze stap te nemen. Zijn de gevolgen van de inbreuk niet erg groot, dan kunt u wellicht beter met minder verstrekkende acties beginnen. In dat geval is de eerste stap meestal het sturen van een brief. Stel dat u uw foto op een website tegenkomt. U kunt de eigenaar van die site dan een aangetekende brief sturen waarin u aanspraak maakt op uw auteursrecht en verzoekt de foto van de site te verwijderen. Als u duidelijk wil maken dat u het onrechtmatige gebruik van uw werk hoog opneemt, kunt u de brief ook door een advocaat laten sturen.

Snelle procedure

Als er meer nodig is dan alleen een brief, dan kunt u een kort geding starten. Dit is een gerechtelijke procedure waarbij een voorlopig oordeel wordt geveld. Het voordeel hiervan is dat een kort geding doorgaans binnen korte tijd afgerond kan worden, waardoor u snel weet waar u aan toe bent. Ook al wordt er geen definitief oordeel geveld, in de praktijk blijkt dat in veel gevallen de partijen zich neerleggen bij het voorlopige oordeel van de rechter. Dit oordeel kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het betalen van een schadevergoeding of het staken van het gebruik van uw werk.

Als de tegenpartij zich hier echter niet bij neerlegt en doorgaat met het onrechtmatige gebruik van uw werk, dan rest u nog de mogelijkheid om een bodemprocedure te starten. Dit is een langdurige gerechtelijke procedure, waarin de rechter een definitief oordeel over de zaak velt. Omdat uw zaak in dit geval zeer uitgebreid wordt behandeld, kost de procedure ook veel tijd en als gevolg daarvan ook veel geld. In sommige gevallen moeten de kosten voor de gehele procedure, dus de kosten van beide partijen, door de verliezende partij worden betaald. Een bodemprocedure wordt gezien als laatste middel, dat alleen geadviseerd wordt als u er op een andere manier niet uitkomt.

Oordeel van de rechter

Wanneer u een gerechtelijke procedure aan bent gegaan, hangt het uiteraard van uw specifieke situatie af welk eindoordeel daaruit voortvloeit. De tegenpartij kan bijvoorbeeld gesommeerd worden om u een schadevergoeding te betalen, bijvoorbeeld omdat u door het gebruik inkomsten mis bent gelopen, of om de winst die gemaakt is door het gebruik van uw werk aan u uit te betalen. Ook kan er beslag worden gelegd, bijvoorbeeld op kopieën van uw werk die zonder toestemming zijn gemaakt. Wanneer uw persoonlijkheidsrechten zijn geschaad, kan de rechter bovendien oordelen dat de inbreuk op uw rechten gepubliceerd dient te worden om uw reputatie te beschermen. Ook kan de rechter een ex parte verbod uitvaardigen. Hierbij moet de partij die uw rechten heeft geschonden per direct staken met de handelingen die u schade berokkenen. Voor een ex parte verbod hoeft de rechter de andere partij niet eerst te horen. Dit is dus een snelle procedure waardoor verdere schade voorkomen kan worden.

Als u te maken heeft met inbreuk op uw auteursrecht, dan is het sterk aan te bevelen om professionele hulp in te schakelen. Juridische acties zijn vaak complex en zijn onderhevig aan veel regelgeving. Onze juristen en advocaten zijn gespecialiseerd in auteursrecht en staan u graag bij. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.