Hoe ontstaat auteursrecht?

Het auteursrecht biedt bescherming aan de maker van een werk op het gebied van letterkunde, kunst of wetenschap. Dit recht heeft dus betrekking op onder andere teksten, foto’s, muziekstukken of een journalistieke publicatie. Het auteursrecht kan van groot belang zijn wanneer iemand uw werk wil gebruiken. U bent immers de enige die mag bepalen wat er met uw werk gebeurt. Een ander mag zonder uw toestemming uw werk dus niet zomaar kopiëren of openbaar maken. Maar hoe regelt u het auteursrecht en moet u dit laten registreren? En moet u uw werk altijd voorzien van een copyright symbool om aanspraak te kunnen maken op het auteursrecht?

Automatisch recht

Het auteursrecht is een recht dat automatisch in werking treedt. Dat wil zeggen dat zodra een werk bestaat, er automatisch auteursrecht op rust. U hoeft het auteursrecht dus niet aan te vragen. Op het moment dat u een werk creëert, ontstaat het auteursrecht vanzelf. Dat houdt in dat het recht ook van toepassing is op werk dat nog niet af is of dat u zelf als mislukt af heeft gedaan. Wel moet het werk een oorspronkelijk, ofwel eigen, karakter hebben dat niet alleen berust op noodzakelijke technische effecten, en moet het persoonlijk stempel van de maker duidelijk naar voren komen. Daarnaast moet het werk concreet zijn vormgegeven, wat betekent dat het voor waarneming vatbaar is. Zolang een idee in uw hoofd zit is het dus niet auteursrechtelijk beschermd, maar zodra u dit op tastbare wijze uitwerkt is het dat wel, of dat nu een tekst is die op papier is gezet of een beeld dat in een foto of een schilderij is vastgelegd.

Auteursrecht bewijzen

Om auteursrecht op uw werk te krijgen hoeft u dus niets te doen. Sterker nog, er bestaat geen register waarin het auteursrecht kan worden geregistreerd, dus het is ook niet mogelijk om het auteursrecht vast te laten leggen. Maar er kunnen zich situaties voordoen waarin het van belang is dat u kunt bewijzen dat een werk van u is, dat wil zeggen dat u de eerste was die dat werk maakte. Stel dat iemand anders met uw werk aan de haal gaat en daarbij beweert de maker ervan te zijn. Hoe kunt u dan bewijzen dat het werk oorspronkelijk van u is en u dus ook de rechten erover heeft? Er zijn een aantal dingen die u kunt doen om uw bewijspositie te versterken.

Copyright

Soms voorzien auteurs hun werk van het internationaal bekende copyright symbool, ©, maar dit hoeft niet. Hoewel dit niet verplicht is en u zonder dit symbool ook beschermd bent door het auteursrecht, kunt u het wel gebruiken om duidelijk te maken dat u aan het auteursrecht hecht. Het symbool kan dan als het ware als waarschuwing dienen. Vermeld in ieder geval altijd uw naam op het werk en de datum waarop u het werk heeft gemaakt. Om uw bewijspositie nog extra te versterken kunt u een kopie of een foto van uw werk maken en deze in een dichte, aangetekende envelop aan uzelf sturen. Controleer bij ontvangst of er een duidelijk datumstempel op de envelop staat en laat deze vervolgens dicht. U kunt ook de Belastingdienst verzoeken om uw werk te voorzien van een gewaarmerkt datumstempel. U kunt uiteraard ook tegen betaling één en ander vast laten leggen bij de notaris. Dit geeft u niet per definitie eigendomsrechten, maar kan wel helpen als u voor de rechter moet bewijzen dat u de maker van een werk bent. De tegenpartij zal dan immers moeten kunnen bewijzen dat hij het werk al gemaakt had vóór de datum die u als bewijslast kunt opvoeren.

Heeft u te maken met inbreuk op uw auteursrecht? Of wilt u meer informatie over hoe u uw bewijspositie kunt versterken, zodat u problemen in de toekomst kunt voorkomen? Onze juristen en advocaten zijn gespecialiseerd in auteursrecht en geven u graag advies. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.