Een werk, meer makers

Een werk wordt niet altijd door één persoon gemaakt, waardoor de vraag wie het auteursrecht heeft vrij complex kan worden. Er zijn immers legio situaties te bedenken waarin meerdere personen betrokken zijn bij het maken van hetzelfde werk. Denk bijvoorbeeld maar aan een verzamel-cd waarop muziek van verschillende artiesten te horen is, of aan een boek dat door twee of meer auteurs is geschreven. Zo zijn er informatieve boeken waaraan niet alleen meerdere auteurs hebben meegewerkt, maar waar ook diverse fotografen beeldmateriaal voor hebben ingebracht. Of een tijdschrift, waar diverse auteurs en beeldend kunstenaars een bijdrage aan hebben geleverd. Maar hoe zit het met het auteursrecht, als er bij één werk meerdere makers betrokken zijn?

Gezamenlijk auteursrecht

In principe geldt dat alle makers, die samen één werk hebben gecreëerd, samen het auteursrecht hebben op dat werk. Dat wil zeggen dat meerdere schrijvers die samen een boek hebben geschreven, dus ook gezamenlijk het auteursrecht hebben en allemaal toestemming moeten geven bij beslissingen over het gebruik van dat boek. En als u samen met een andere kunstenaar een schilderij of een beeld heeft gemaakt, dan ligt het auteursrecht bij u beiden en mag u dus niet alleen beslissen over het gebruik van het werk. Wanneer u het kunstwerk bijvoorbeeld openbaar wilt maken, heeft u dus ook de toestemming van de andere kunstenaar daarvoor nodig.

Veel verschillende makers

Wanneer er veel verschillende makers zijn die aan één eindproduct werken, kan het nog iets ingewikkelder liggen. Zo ligt bijvoorbeeld het auteursrecht voor een theaterproductie bij de persoon die de leiding over het geheel heeft. Echter houden de verschillende makers die aan de productie hebben meegewerkt het auteursrecht op datgene dat zij hebben gemaakt. Stel dat u het scenario voor de productie heeft geschreven, dan blijft het auteursrecht op die teksten van u. Er wordt dus onderscheid gemaakt in het auteursrecht op de verschillende onderdelen van de productie, zoals het scenario en de muziek, en het auteursrecht op het geheel. Datzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor een tijdschrift. Let wel op welke afspraken u maakt met degene aan wie u het werk levert. Er kan in een schriftelijke overeenkomst namelijk afgeweken worden van de regels rondom het auteursrecht. Als u bijvoorbeeld een artikel levert voor een uitgave van een tijdschrift, kan in een overeenkomst zijn vastgelegd dat u dat artikel niet ook elders mag publiceren.

Heldere afspraken

Wanneer u met meerdere makers aan hetzelfde eindproduct werkt, is het van belang om vooraf duidelijke afspraken te maken over het auteursrecht. Door deze afspraken schriftelijk vast te leggen kunt u problemen in de toekomst voorkomen. Werkt u mee aan een filmproductie? Dan heeft u te maken met andere regels. In de wet is vastgelegd dat ervan uit wordt gegaan dat iedereen die meewerkt aan een film, met uitzondering van degene die de muziek verzorgt, zijn rechten afstaat aan de producent. Hier kan alleen schriftelijk van af worden geweken. Deze regeling beschermt de producent; immers, als één persoon na het maken van een film geen toestemming zou geven om zijn werk openbaar te maken, dan kan vaak de hele film niet worden vertoond.

Heeft u te maken met een gedeeld auteursrecht? Of staat u op het punt om mee te gaan werken aan een gezamenlijk project en wilt u weten of het auteursrecht goed geregeld is? Onze juristen en advocaten zijn gespecialiseerd in auteursrechtelijke zaken en geven u graag advies. Neem voor meer informatie over onze dienstverlening vrijblijvend contact met ons op.