De maker

Bij auteursrechtelijke kwesties gaat het om de vraag wie de maker is van een werk. Het antwoord hierop lijkt simpel, namelijk dat de maker diegene is die het werk heeft gecreëerd.  Toch ligt het soms net iets anders dan dat. Neem bijvoorbeeld de bouw van een nieuw kantoorgebouw. De daadwerkelijke bouw, dus het maken van het gebouw, wordt gedaan door verschillende personen, zoals bouwvakkers, loodgieters en aannemers. Het auteursrecht richt zich echter op het ontwerp van het gebouw, en dat is gemaakt door de architect. In dit geval is dus de architect de auteursrechthebbende. Het werk is immers naar zijn ontwerp en onder zijn leiding gebouwd. Op dezelfde manier is niet de drukker van een boek, die het fysieke boek maakt, maar de auteur ervan de maker. De maker is dus niet altijd degene die ook het fysieke eindproduct oplevert.

In opdracht

Wanneer u een werk maakt in opdracht, kan het zijn dat het auteursrecht niet bij u komt te liggen. Dat hangt af van uw betrekking tot de opdrachtgever. Als u als werknemer bij een werkgever in dienst bent, dan valt het auteursrecht voor al het werk dat u vanuit uw functie maakt toe aan uw werkgever. Het werk moet daarvoor wel onderdeel zijn van uw gewone werkzaamheden en het moet tijdens uw dienstbetrekking gemaakt zijn. Als dat het geval is, wordt uw werkgever als de maker gezien en krijgt deze automatisch het auteursrecht, tenzij er in de arbeidsovereenkomst afspraken zijn vastgelegd die hiervan afwijken.

Als zzp’er ligt de zaak anders. U bent immers niet in dienst bij een werkgever, maar voert een opdracht uit voor een opdrachtgever. Hierbij geldt dat het auteursrecht bij uzelf blijft liggen, tenzij u in uw opdrachtovereenkomst andere afspraken heeft gemaakt. Als uw werk afgerond is, kunt u wel de rechten erop aan een ander, bijvoorbeeld de opdrachtgever, overdragen. U kunt ook door middel van een licentie toestemming geven aan uw opdrachtgever of een andere partij om uw werk op een bepaalde te manier te mogen gebruiken.

Wilt u meer informatie over het auteursrecht? Of maakt u in opdracht een werk en wilt u weten of u het auteursrecht blijft behouden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze juristen en advocaten helpen u graag verder.